Ring mig på +46 (0)709 35 00 71
Våga förändra – till nästa nivå

Min förmåga att utveckla företag och organisationer kommer bäst till sin rätt tillsammans med modiga och krävande kunder med en uttalad ambition att utvecklas.

Arbetet startar ofta med att beskriva nuläget och kartlägga vad er kärnkompetens egentligen är. Därefter kan det vara dags att skapa en attraktiv bild av ett önskat läge.

Mats Lundqvist

Jag är din strategiska partner och fungerar som processledare, katalysator eller bollplank. Mitt arbetssätt bygger på öppenhet och rak, ärlig kommunikation.

Jag utforskar och ifrågasätter – och tvekar inte att säga det som behöver sägas.

Anders Blomgren, vd Fimek

– Mats har jobbat med hela vår ledningsgrupp och fungerat som en katalysator i våra diskussioner om bland annat våra värderingar och den företagskultur vi lever i. Han har aldrig kommit med några färdiga lösningar, utan har hela tiden varit lyhörd för våra behov och fått oss att själva hitta vägen.

– Ledningsgruppen jobbade tillsammans med Mats under ett drygt halvår. Vi träffades hela dagar ungefär en gång i månaden. Resultatet har växt in i organisationen och vi fortsätter hela tiden att utvecklas. Men Mats har inte lämnat oss, vi känner att han bryr sig och finns med oss framåt.


Referenser

Christina Lundqvist, marknadsansvarig VSV

– Mats har hjälpt oss att bli en mer kund- och serviceinriktad organisation, att få upp ögonen för hur vi…

Läs mer

Utvecklande ledarskap

Den 4-5 november med uppföljningsdag den 2 december genomför jag och min kollega Ylva Nilsson ytterligare en kurs i Utvecklande…

Next Level Management AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

Telefon: +46 (0)709-35 00 71

E-mail: mats@nextlevel.se