Ring mig på +46 (0)709 35 00 71

Organisationskultur

Det finns de som tycker att organisationskultur är något flummigt. Många benämner den som en mjuk faktor.

För mig är dock organisationskultur allt annat än flummigt och mjukt.

Organisationens värderingar bör självklart vila på en humanistisk grund men konsekvenserna av regelbundna brott mot överenskomna värderingar och normer regleras i arbetsrätten och då blir det oftast mycket konkret.

Du som ledare är den enskilt viktigaste klimatfaktorn i organisationen. Genom ditt eget agerande och de signaler du oavbrutet sänder ut, lägger du grunden till hur även medarbetarna förhåller sig till varandra, sitt arbete och era kunder. Lite tillspetsat kan man hävda att ledaren får det klimat hen förtjänar.

Samtidigt finns exempel på grupper och avdelningar som inte accepterar någon chef, oavsett vem det är och hur hen agerar. Gruppen lyckas gång på gång bevisa att ledaren inte klarar sitt uppdrag och måste bytas ut. Det är alltså centralt att ställa sig frågan: Hur kommer det sig att det ser ut som det gör?

Många organisationer presterar bra och har redan ett hyfsat bra arbetsklimat. Men en förflyttning från ”hyfsat bra” till ”riktigt bra” kan ge rejält oväntade effekter. Resultaten förbättras och det blir mycket roligare att gå till jobbet – för alla.

En klimatförbättring bör starta med att definiera vart organisationen är på väg. Det är viktigt att ägaren tar sitt ansvar genom att tydligt och ärligt ange riktningen. Därefter kommer medarbetarna själva in i processen och tillsammans kompletterar vi med att formulera vision samt definiera värderingar och normer.

Frågan är: Vad är det som egentligen är viktigt och värdefullt för att nå visionen?

Medarbetarna kommer själva överens om hur se ska förhålla sig till varandra, kunder, ledning med flera. Det blir ett mentalt kontrakt nedtecknat i några punkter. För att dokumentet ska leva vidare bör du få in värderingar och normer i utvecklingssamtalen och i coachningen av ledare.

Många av mina kunder upplever också att ett tydligt språk kring värderingar och normer är guld värt i nyrekryteringar. Eftersom organisationen och omvärlden förändras är det klokt att diskutera varje punkt och revidera dokumentet varje år.
Göran Bäckström, Finanskompetens

– När vi anlitar Mats får vi en tydlig och användbar struktur, bra metoder och pedagogik. Han förbereder sig noga…

Läs mer

Dags för en ny öppen kurs i Utvecklande ledarskap

Den 30 november – 2 december 2022 kör vi en öppen kurs i Utvecklande ledarskap. Besök gärna informationssidan för att…

Next Level Management AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

Telefon: +46 (0)709-35 00 71

E-mail: mats@nextlevel.se