Ring mig på +46 (0)709 35 00 71

Våga förändra – till nästa nivå

Min förmåga att utveckla företag och organisationer kommer bäst till sin rätt tillsammans med modiga och krävande kunder med en uttalad ambition att utvecklas.

Arbetet startar ofta med en beskrivning av nuläget och en kartläggning av bakomliggande orsaker till sakernas tillstånd. Frågan är egentligen enkel: Hur kommer det sig att det är som det är?

Genom att få fatt i relevant data, lyssna på alla personer i gruppen och skapa en god systemförståelse kan effektriktiga åtgärder sättas in. Det ligger i allas intresse att sätta fingret på det egentliga problemet och lösa det på rätt nivå.

Jag ser stora fördelar med att de olika delarna i organisationen, definierar ett gemensamt och attraktivt önskat läge. Det kan till exempel vara arbetsglädje, utveckling, tillit, lönsamhet, ökad kvalitet och tillväxt.

Mellan nuläget och det önskade läget bildas ett gap som behöver brytas ned i små, hanterbara och tydliga steg. Ibland går det att hitta en lösning som löser upp ”den gordiska knuten” och snabbt leder till förbättring. Men oftast handlar förändring om ett gnetande präglat av tålamod och tillförsikt.
Göran Bäckström, Finanskompetens

– När vi anlitar Mats får vi en tydlig och användbar struktur, bra metoder och pedagogik. Han förbereder sig noga…

Läs mer

Dags för en ny öppen kurs i Utvecklande ledarskap

Den 30 november – 2 december 2022 kör vi en öppen kurs i Utvecklande ledarskap. Besök gärna informationssidan för att…

Next Level Management AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

Telefon: +46 (0)709-35 00 71

E-mail: mats@nextlevel.se