Ring mig på +46 (0)709 35 00 71

Leda och styra

Företagsutveckling kan drivas i två huvudspår och jag ser ett stort värde i att kombinera dessa. Ett av spåren handlar om att jobba med mål, strategi och affärsmodell. Det andra om vision, värderingar, kultur och klimat.

 

Jag möter ofta organisationer som ägnar för lite energi åt det ena eller till och med båda dessa spår. Det kan vara en följd av ledningens syn på ledning och styrning – och övertygelser kring motivation och människors drivkrafter. Vissa organisationer har i sin iver att både värderings- och målstyra infört strukturer som liknar målstyrning. För mycket av det goda helt enkelt. Det är oerhört viktigt att låta alla medarbetare nå sin potential inom givna inte alltför snäva ramar. I det ena spåret är balanserade styrkort är en förträfflig metod för att skapa struktur, konkretisera visionen och ge en komplett bild av hur företaget tänker strategiskt. Det lämpar sig bäst till processer som är tidsbundna och som går att sätta tydliga mål för.

 

Det finns dock flera områden inom företagsutveckling som inte lämpar sig lika väl för målstyrning. Dit hör just vision, värderingar, kultur, tillit och klimat. Dessa är av en evig natur – de gäller alla hela tiden. De låter sig inte mätas och bockas av på samma sätt som en intäktsökning, förkortade ledtider eller en rekrytering.

 

Här handlar det istället om att skapa mentala kontrakt för hur personerna i systemet förhåller sig till varandra. Vad som är ok – vad är inte ok. Att leda med värderingar ställer högre och helt andra krav på både ledare och medarbetare.

 

Som konsult behärskar jag båda dessa dimensioner som ryms inom begreppet företags- eller organisationsutveckling. För mig är det inte antingen eller.
Göran Bäckström, Finanskompetens

– När vi anlitar Mats får vi en tydlig och användbar struktur, bra metoder och pedagogik. Han förbereder sig noga…

Läs mer

Dags för en ny öppen kurs i Utvecklande ledarskap

Den 30 november – 2 december 2022 kör vi en öppen kurs i Utvecklande ledarskap. Besök gärna informationssidan för att…

Next Level Management AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

Telefon: +46 (0)709-35 00 71

E-mail: mats@nextlevel.se