Ring mig på +46 (0)709 35 00 71


Att förändra är ett hårt arbete

Förändringsarbete har efter många verksamma år utvecklats till en av Next Levels kärnkompetenser. Om det skulle vara lätt att ändra på saker och ting så skulle behovet av coacher, terapeuter och konsulter som jag inte finnas.

Idag vet jag att det går att öka sannolikheten för att önskad förändring verkligen äger rum. Det går fint att projektleda en förändring. Här sammanfattar jag fem erfarenheter.

• Den första och viktigaste är att dela samma medvetenhet, orsakerna till att ni vill förändra och vart ni vill. Här bör du åtminstone ha organisationens viktigaste nyckelspelare med dig i en samsyn.

• Den andra är handling, att börja göra tillsammans. Ta förändringen i små steg. Helst ska alla vara involverade i något delprojekt i strävan mot det önskade läget.

• Den tredje handlar om uthållighet. Alla har inte förmågan att gå i samma takt. Huvudsaken är att ni kommer fram tillsammans.

• Den fjärde är att feedback är lärande. När ni är flera som bidrar, reflekterar och drar slutsatser om vad som funkar/inte funkar så ökar lärandet dramatiskt.

• Den femte är vaksamhet för återfall. Det ligger i människans natur att återfalla till gamla rutiner och tankesätt. Inse att vi inte är felfria. Bygg ett signalsystem som larmar och hjälper till att hitta rätt riktning igen och ser till så att ni faktiskt går i mål.


Göran Bäckström, Finanskompetens

– När vi anlitar Mats får vi en tydlig och användbar struktur, bra metoder och pedagogik. Han förbereder sig noga…

Läs mer

Nytt kurstillfälle

Karlstad 2019-05-14 Vi har under året genomfört en öppen och en företagsintern utbildning i Utvecklande ledarskap. Den 25-27 september genomför…

Next Level Management AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

Telefon: +46 (0)709-35 00 71

E-mail: mats@nextlevel.se