Ring mig på +46 (0)709 35 00 71
Våga förändra – till nästa nivå

Min förmåga att utveckla företag och organisationer kommer bäst till sin rätt tillsammans med modiga och krävande kunder med en uttalad ambition att utvecklas.

Arbetet startar ofta med en beskrivning av nuläget och en kartläggning av bakomliggande orsaker till sakernas tillstånd. Frågan är egentligen enkel: Hur kommer det sig att det är som det är?

Genom att få fatt i relevant data, lyssna på alla personer i gruppen och skapa en god systemförståelse kan effektriktiga åtgärder sättas in. Det ligger i allas intresse att sätta fingret på det egentliga problemet och lösa det på rätt nivå.

Jag ser stora fördelar med att de olika delarna i organisationen, definierar ett gemensamt och attraktivt önskat läge. Det kan till exempel vara arbetsglädje, utveckling, tillit, lönsamhet, ökad kvalitet och tillväxt.

Mellan nuläget och det önskade läget bildas ett gap som behöver brytas ned i små, hanterbara och tydliga steg. Ibland går det att hitta en lösning som löser upp ”den gordiska knuten” och snabbt leder till förbättring. Men oftast handlar förändring om ett gnetande präglat av tålamod och tillförsikt.

Läs mer »
Mats Lundqvist

Jag är din strategiska partner och fungerar som processledare, katalysator eller bollplank. Mitt arbetssätt bygger på öppenhet och rak, ärlig kommunikation.

Jag utforskar och ifrågasätter – och tvekar inte att säga det som behöver sägas.

Läs mer »

Att vara chef är en befattning och position. Ledarskap handlar om relation och förtroende. Det handlar om din förmåga att stötta och konfrontera, skapa engagemang och motivera, och hur du själv blir en trovärdig förebild som lever företagets eller organisationens värderingar.

Utvecklande ledarskap är en utbildning som får dig att växa som ledare.  Du når en ökad självinsikt som leder till högre medvetenhet om hur ditt ledarskap fungerar. Med den insikten kan du göra medvetna val som leder till bättre resultat.

Läs mer »

Göran Bäckström, Finanskompetens

– När vi anlitar Mats får vi en tydlig och användbar struktur, bra metoder och pedagogik. Han förbereder sig noga…

Läs mer

Dags för en ny öppen kurs i Utvecklande ledarskap

Den 30 november – 2 december 2022 kör vi en öppen kurs i Utvecklande ledarskap. Besök gärna informationssidan för att…

Next Level Management AB
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad

Telefon: +46 (0)709-35 00 71

E-mail: mats@nextlevel.se